Висококачествени Concept басейни произведени в Германия

6x3x1.5

6м Дължита 3м Широчина| 1.50м. Дълбочина

Concept басейн 6x3x1.50

  • 1. Пакет Про– включва изолационни EPS блокчета, скимер, две дюзи, сифон, LED лампи, Предпазна кутия за трансформатор и кабел, пясъчен филтър състоящ се от филтриращ съд, включващ многопосочен страничен клапан, VA затягащ пръстен и мощна помпа, както и избор на стълбички във водата!  ЦЕНА: 13900лв.

  • 2. Пакет Премиум – включва изолационни EPS блокчета, скимер, две дюзи, сифон, LED  лампи, Предпазна кутия за трансформатор и кабел, пясъчен филтърсъстоящ се от филтриращ съд, включващ многопосочен страничен клапан, VA затягащ пръстен и мощна помпа,термо помпа, робот  за почистване на басейна, гранитни камъни край на басейна в цвят антрацит / сив с повърхност против приплъзване, защитен капак, в съответствие с френски стандарт за безопасност NF P 90-308,  както и избор на стълбички във водата!  ЦЕНА: 21000лв.

7x3.50x1.20

7м Дължина | 3.50м Широчина | 1.20м. Дълбочина

Concept басейн 7×3.50×1.50

  • 1. Пакет Про – включва изолационни EPS блокчета, скимер, две дюзи, сифон, LED  лампи, Предпазна кутия за трансформатор и кабел, пясъчен филтър състоящ се от филтриращ съд, включващ многопосочен страничен клапан, VA затягащ пръстен и мощна помпа, както и избор на стълбички във водата!  ЦЕНА: 15500лв.
  • 2. Пакет Премиум – включва изолационни EPS блокчета, скимер, две дюзи, сифон, LED  лампи, Предпазна кутия за трансформатор и кабел, пясъчен филтър състоящ се от филтриращ съд, включващ многопосочен страничен клапан, VA затягащ пръстен и мощна помпа,термо помпа, робот  за почистване на басейна, гранитни камъни край на басейна в цвят антрацит / сив с повърхност против приплъзване, защитен капак, в съответствие с френски стандарт за безопасност NF P 90-308,  както и избор на стълбички във водата! ЦЕНА: 23000лв.
8x4x1.50

8м Дължита 4м Широчина| 1.50м. Дълбочина

Concept басейн 8x4x1.50

  • 1. Пакет Про – включва изолационни EPS блокчета, скимер, две дюзи, сифон, LED  лампи, Предпазна кутия за трансформатор и кабел, пясъчен филтър състоящ се от филтриращ съд, включващ многопосочен страничен клапан, VA затягащ пръстен и мощна помпа, както и избор на стълбички във водата!   ЦЕНА: 16300лв.
  • 2. Пакет Премиум – включва изолационни EPS блокчета, скимер, две дюзи, сифон, LED  лампи, Предпазна кутия за трансформатор и кабел, пясъчен филтър състоящ се от филтриращ съд, включващ многопосочен страничен клапан, VA затягащ пръстен и мощна помпа,термо помпа, робот  за почистване на басейна, гранитни камъни край на басейна в цвят антрацит / сив с повърхност против приплъзване, защитен капак, в съответствие с френски стандарт за безопасност NF P 90-308,  както и избор на стълбички във водата! ЦЕНА: 26000лв.