baseini-shkorpilovci-11Бактерицидният ефект на среброто се основава на преминаването му в йонно състояние и взаимодействието с плазмата на микроорганизмите.

В резултат на многобройни проучвания е потвърден ефективният бактерициден ефект на сребърните йони върху повечето патогенни микроорганизми, както и вируси. Въпреки това … спорообразуващите видове микроорганизми са практически нечувствителни към среброто. Следователно, този метод може да се препоръча само за частни семейни басейни и след това да се спазват редица условия за качеството на водата при подгряване в басейна.

Основният метод за въвеждане на сребро в басейна е обогатяването на водата със сребърни йони по електролитен метод.

Инсталацията за дезинфекция на водата е електролитна камера със сребърни електроди, захранвани от постоянен ток с ниско напрежение. Водата, която е преминала през електролиза, по своите бактерицидни свойства може дори да надмине водата, дезинфекцирана с дезинфектанти като хлор и бром.

Дезинфекционният ефект обаче зависи от много фактори. Може значително да се намали присъствието на соли, слабо разтворими съединения. Пречистването на вода със сребърни йони изисква доста строг контрол върху възможните колебания в стойността на рН.

Приложение на сребърни йони

Среброто се използва успешно като дезинфектант в комбинация с други дезинфектанти. Например йонизацията на водата с медни и сребърни йони в съотношение 10: 1 дава добри резултати при дезинфекция на водата в бани и басейни, като същевременно се намалява степента на хлориране.

Среброто е тежък метал. Освен това, противно на общоприетото схващане, това в никакъв случай не е безобидно. Не напразно в санитарните стандарти – „Питейна вода“ – на среброто е присвоен клас на опасност 2, т.е. „силно опасно вещество“. По този начин среброто е наравно с олово, кобалт, кадмий, арсен, цианиди и други общопризнати отровни вещества, които имат същия клас на опасност.

Подобно на повечето тежки метали, среброто се отделя доста бавно от тялото и може да се натрупва с постоянния си прием. При продължително (до 10 години или повече) натрупване на сребро е възможно проявлението на признаци на аргироза – отравяне със сребро (честно казано, трябва да се отбележи, че то не представлява непосредствена заплаха за живота).

Физиологичната роля на среброто в човешкото тяло все още не е достатъчно проучена. Едно е известно – обикновено среброто постъпва в тялото в незначителни количества (средният дневен прием с вода и храна е според последните данни на СЗО около 7 микрограма на ден) и в същото време такова явление като сребро дефицитът все още не е описан никъде. Нито един от основните източници не посочва среброто като жизненоважен биоминерал.

Сребърните йони не убиват всички бактерии. Редица микроорганизми, като спорообразуващи бактерии, са по-устойчиви на своите ефекти. Също така, въпросът за ефекта на сребърните йони върху протозоите и вирусите не е напълно ясен.

Някои производители на такива филтри са се опитали да преодолеят този проблем, като добавят сребро като бактериостатичен агент към въглен. Всички налични публикации по темата ясно показват, че тази практика има ограничен ефект. Смята се, че наличието на сребро в такива филтри избирателно позволява растежа на устойчиви на него бактерии. Поради тази причина използването на такива устройства е разрешено само за питейна вода, която е микробиологично безопасен.

От практическа гледна точка среброто като метод за дезинфекция на вода е по-ниско от нереагентните методи, например ултравиолетовото облъчване, което прави възможността за използването му съмнително.