Изборът на филтър за домашен басейн до голяма степен зависи от собственика на дома. Всеки тип филтър ще работи. Винаги трябва да се консултирате с местното прилагане на строителния код за техните препоръки за вашия регион.

Пясъчни филтри

Пясъчните филтри използват специално градуиран пясък като филтърна среда. Водата влиза в резервоара през дифузора.  Докато водата се спуска през пясъчното корито, мръсотията и отломките се улавят между пясъчните зърна.  Когато водата достигне дъното на филтъра, тя влиза в страничните страни и се връща в басейна. Пясъчните филтри филтрират отломки с размер до около 40 микрона. Всичко, по-малко от 40 микрона, вероятно няма да бъде филтрирано.  Филтърният пясък трябва да се подменя на всеки 3-5 години.